ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

[ตู้เย็น] ผลิตภัณฑ์ใหม่มีกลิ่นใช่หรือไม่ ?

การแก้ไขปัญหา

 

Does new product smell?

 

 

Details

 

It is the same as smells from new vehicles or new furniture. 

New refrigerators may smell due to plastic parts and other components.

It is a normal phenomenon, not a defect of the product.

 

 

 

 

*คำถามที่จำเป็น