ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

[ตู้เย็น] มีโคมไฟหรือการแสดงผลไม่ได้อยู่ใน?

การแก้ไขปัญหา

 

Are lamps or display not on?

 

 

Reason

 

It can occur when the power cord is not completely plugged.

When the outlet is defective, electricity is not supplied to turn on lamps or display.

 

How to fix

 

Plug in the power cord to another outlet.

 

 

 

*คำถามที่จำเป็น