ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

[ตู้เย็น] มีน้ำค้างบนซ้ายและขวาด้านข้างของตู้เย็น?

การแก้ไขปัญหา

 

Are dews formed on the left and right sides of the refrigerator? 

 

 

Reason

 

Dews on the exterior of the refrigerator is due to environment with high temperature and high humidity.

 

How to fix

 

Dews will disappear when it gets dry. 
Contact the service center if dews trickle down after wiping off twice with a dry towel.

 

 

 

 

*คำถามที่จำเป็น