Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

ทำไมช่องฟรีสมีเสียงคลิ๊ก?

  • ระบบเสียงรบกวน
  • เสียงอื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • ตู้เย็น
  • อัปเดตล่าสุด 06/08/2015

 

ทำไมช่องฟรีสมีเสียงคลิ๊ก?

 

 

Symptom อาการ 

 

            1. ตู้เย็นมีเสียงคลิก.

 

Cause สาเหตุ

 

          1.มีเสียงคลิ๊ก มาจากสวิทช์สั่งงานให้ COMP ทำงาน, มอเตอร์พัดลมและหน่วยงานอื่น 

 

How to fix วิธีการแก้ไข 

   

          1. มีเสียงคลิ๊กเกิดขึ้นเมื่อ PCB ควบคุมอุปกรณ์อื่นทำงาน

            2. เสียงนี้เป็นสัญญาณของการทำงานตามปกติ

 

  

                 Relay switches that control motors, and fans

 

                               [สวิทช์รีเลย์ที่ควบคุมมอเตอร์และพัดลมอื่นๆ]

บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500