ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

ทำไมประตูตู้เย็นถึงร้อน

การแก้ไขปัญหา

 

 

     ทำไมประตูตู้เย็นถึงร้อน

 

symptom    อาการ

■ ประตูตู้เย็นถึงร้อน

 

cause   สาเหตุ

ท่อความร้อน (สายร้อนที่แผ่กระจายความร้อน) มีการติดตั้งไปรอบ ๆ ช่องแช่แข็งและช่องตู้เย็นเพื่อป้องกันการควบแน่น

 

how to fix   การแก้ไข

             ซีลยางประตูอาจจะรู้สึกร้อนหลังจากการติดตั้งหรือในช่วงฤดูร้อน อย่างไรก็ตามโปรดมั่นใจได้ว่ามันไม่ได้เป็นข้อบกพร่องและปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์

heat line

*คำถามที่จำเป็น