ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

Video ตู้เย็น - ขอบยางประตู

การแก้ไขปัญหา

สินค้าตู้เย็นขนาด sxs 

เรื่อง  ขอบยางประตู  โดยในวีดีโอนี้เป็นการสาธิตในส่วนของการดูแลรักษาขอบยางประตูของตู้เย็น

เพื่อป้องกันปัญหาความเย็นรั่วไหล  การปิดประตูไม่สนิทหรือไม่แน่น  หรืออายุการใช้งานสั่น  ขอบยางแข็ง


 IMG_193642.png    IMG_193706.png


ท่านสามารถรับชม File VDO ที่ได้แนบมา

*คำถามที่จำเป็น