ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

Video ตู้เย็น - เราสามารถตั้งค่าอุณหภูมิตู้เย็นได้อย่างไร ?

การดำเนินการ

Video ตู้เย็น - เราสามารถตั้งค่าอุณหภูมิตู้เย็นได้อย่างไร ?

สามารถรับชมได้จากไหล์ที่ได้แนบมาหากท่านมีปํญหาในการปรับตั้งค่าอุณหภูมิตู้เย็น

อาจแก้ไขปัญหาให้ท่านได้ก่อนการเรียกใช้บริการจากทางศูนย์บริการครับ

IMG_203630.png 

IMG_203700.png

*คำถามที่จำเป็น