ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

Video ตู้เย็น - ได้ยินเสียงดังออกมาจากตู้เย็น อาการแบบนี้ เสียหรือไม่ ?

การแก้ไขปัญหา

Video ตู้เย็น - ได้ยินเสียงดังออกมาจากตู้เย็น อาการแบบนี้ เสียหรือไม่ ?

กรณีได้ยินเสียงดังออกมาจากหลังเครื่องมีมาหลายสาเหตุ 

เสียงจากในเครื่อง การไหลของน้ำยา  

หรือการเกิดเสียงจากด้านหลังเครื่อง

สามารถรับชมได้จากวีดีโอที่แนบมาครับ

IMG_200324.png

IMG_200352.png


*คำถามที่จำเป็น