Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

# ไม่เย็นเพราะอาหารปิดช่องระบายลม

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • ตู้เย็น
  • อัปเดตล่าสุด 10/10/2016

<span style="color: black; text-transform: none; font-family: Arial; font-size: 14pt; font-style: normal; font-variant: normal; vertical-align: baseline; language: en-US; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: Arial; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-text-raise: 0%; mso-style-textoutline-type: none;">

ไม่เย็นเพราะอาหารปิดช่องระบายลม

</span><span style="color: black; text-transform: none; font-family: Arial; font-size: 14pt; font-style: normal; font-variant: normal; vertical-align: baseline; language: en-US; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: Arial; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-text-raise: 0%; mso-style-textoutline-type: none;">


</span>

 การแก้ไข

<span style="color: black; text-transform: none; font-family: Arial; font-size: 14pt; font-style: normal; font-variant: normal; vertical-align: baseline; language: en-US; mso-ascii-font-family: Arial; mso-fareast-font-family: 돋움; mso-bidi-font-family: Arial; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-text-raise: 0%; mso-style-textoutline-type: none;">

อธิบายถึงพื้นที่ทั้งหมดในช่องแช่เย็น ในตู้เย็นของแอลจีปกติอยู่ที่ 37℉/0℉

และสามารถปรับอุณหภูมิได้โดยปุ่มปรับลดอุณหภูมิ

สาเหตุช่องการระบายอากาศถูกบังด้วยอาหารหรือสิ่งของที่นำไปใส่ไว้

เพราะความเย็นในช่องแช่ต่างๆจะได้จากการระบายลมผ่านช่องต่างๆของตู้ตามรูป หากช่องระบายถูกบังไว้จำทำให้การระบายลมเย็น

ไม่สามารถไปได้ทั่วถึง


สุดท้ายตรวจสอบการวางตู้เย็นควรมีการระบายอากาศที่ดี เพราะด้านหลังจะมีระบบการระบายความร้อนออก

หากการระบายความร้อนด้านหลังไม่ดีจะมีผลทำให้การทำความเย็นภายในตู้ไม่มีประสิทธิภาพ

ผลที่ได้ตามมาคือไม่เย็น
</span>


บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500