ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

[หุ่นยนต์ทำความสะอาด] เปิดเครื่องแล้วไม่มีไฟเข้า

การแก้ไขปัญหา

 

เปิดเครื่องแล้วไม่มีไฟเข้า 

 

 

วิธีการแก้ไข 

 

1. เปิดสวิตช์ไฟสีแดงที่ด้านล่างซ้ายของตัวเครื่อง

 

2. กดปุ่ม Start / Stop ที่ด้านบนจนเสียงสัญญาณเตือน

 

 

 

 

*คำถามที่จำเป็น