ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

[เครื่องซักผ้า] DE Error

การแก้ไขปัญหา

 

DE Error

 

 

สาเหตุ 

 ถ้าหากฝางอ, ประตูปิดได้ไม่ดีl.สิ่งนี้จะทำให้เกิด DE error code . 

 เช่นเดียวกัน, ถ้าขอบยางผิดปกติฝาไม่สามารถปิดได้,และสิ่งนี้สามารถเป็นสาเหตุของข้อผิดพลาดนี้.

 พยายามที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายที่ประตู . ถ้าประตูตกลง ยกประตูขึ้นเล็กน้อยและปิด

เมื่อปิดฝาได้อย่างถูกต้อง เครื่องซักผ้าของคุณจะทำงานได้เป็นอย่างดี 

การแก้ไข 
 หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้หลังจากที่คุณปิดฝาให้แน่น 2-3 ครั้ง ทำความสะอาดโดยรอบของยางบนเวณด้านหน้าและปิดฝาประตูอีกครั้ง

 (ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง,เครื่องต้องมีการตรวจสอบโดยช่าง )

[Door ratch]

 

※ วิธีทำความสะอาดขอบยาง

 

 

◎ ทำความสะอาดพื้นที่รอบๆขอบยาง

 

◎ ทำความสะอาดพื้นที่รอบๆที่ขอบบยางด้านปิดของฝากระจก

 

 

[ขอบยาง ]

 

 

 

*คำถามที่จำเป็น