ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

[เครื่องอบผ้า] ‘Clean filter หรือ Empty water container’ แสดงเมื่อเปิดเครื่อง?

การแก้ไขปัญหา

 

 ‘Clean filter หรือ Empty water container’ แสดงเมื่อเปิดเครื่อง?

 

 

สาเหตุ 

  - สิ่งนี้เป็นการแจ้งให้ผู้ใช้ว่าฟิลเตอร์หรือภาชนะบรรจุน้ำต้องการทำความสะอาด

 

การแก้ไข 

  - เป็นปกติที่ 'Cleaning Filter‘ แสดงขึ้นเมื่อเปิดเครื่อง

  - กดปุ่ม START เพื่อทำให้ข้อความนั้นหายไป 

 

 

 

 

※ ถ้าฟิลเตอร์อุดตัน หรือ  ‘empty water container’ ข้อความแสดงขึ้นหลังจากทำงาน

     ใช้สินค้าหลังจากทำความสะอาดฟิลเตอร์ล้างภาชนะบรรจุน้ำหรือตรวจสอบท่อระบายน้ำ

 

 

 

*คำถามที่จำเป็น