ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

(เครื่องซักผ้าฝาบน) ไม่กักน้ำ น้ำเข้าเครื่องแล้วไหลออกจากท่อน้ำทิ้ง

การแก้ไขปัญหา

 (เครื่องซักผ้าฝาบน) ไม่กักน้ำ น้ำเข้าเครื่องแล้วไหลออกจากท่อน้ำทิ้ง

 

สาเหตุ

 

มีวัสดุไปขวางกั้นการปิดของชุดวาล์วน้ำทิ้ง เช่น กิฟ เหรียญ เป็นต้น

 

การแก้ไข

 1.แขวนปลายท่อน้ำทิ้งขึ้นให้สูง
2.เสียบปลั๊กไฟเครื่องซักผ้าแล้วเปิดเครื่อง กดเริ่ม เพื่อให้น้ำจ่ายเข้าเครื่องประมาณครึ่งถัง
3.จากนั้นทำการกดหยุดแล้วปิดเครื่อง จากนั้นเปิดเครื่องอีกครั้ง เลือก spin (ปั่นหมาด) อย่างเดียว แล้วกดเริ่ม
4.นำปลายท่อน้ำทิ้งวางให้ราบกับพื้น เพื่อให้น้ำระบายออก เครื่องจะทำการเปิดวาล์วน้ำและน้ำจากในถังจะดันสิ่งกีดขวางวาล์วน้ำออกมา
5.ทำขั้นตอนที่ 1- 4 ซ้ำกัน 3 รอบแล้วลองเทสใช้งานอีกครั้ง
6.หากยังเป็นอาการเดิมต้องให้ช่างเข้าไปตรวจเช็ค
หมายเหตุ
 

กรณีเป็นเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ลูกค้าสามารถแก้ไขเบื้องต้นโดย

 

1. ถอดท่อสายน้ำทิ้งที่ติดกับตัวเครื่องออก จากนั้นทำการเช็คชุดวาล์วด้านหลังเครื่อง ว่ามีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่หรือไม่

    หากมีให้ทำการเอาออกแล้วลองเทสใช้งานอีกครั้ง หากยังเป็นอาการเดิม ทำขั้นตอนถัดไป

2. นำท่อน้ำทิ้งใส่ด้านหลังเหมือนเดิมจากนั้นย่นท่อน้ำทิ้งให้สั้นลง ทำการฉีดน้ำสวนไปที่ท่อน้ำทิ้งแล้ลองเทสใช้งานอีกครั้ง

3. หากยังเป็นอาการเดิม กรุณาติดต่อศูนย์บริการเพื่อให้ช่างเข้าตรวจเช็ค

 


*คำถามที่จำเป็น