ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

(เครื่องซักผ้าฝาหน้า) อาการสั่นและเสียงดัง

การดำเนินการ

 

     (เครื่องซักผ้าฝาหน้า) อาการสั่นและเสียงดัง

 

              เสียงดังเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยในเครื่องซักผ้าฝาหน้า สาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปได้หลายสาเหตุเช่น สถานที่วางเครื่องเป็นพื้นที่ปิดทำให้เสียงดังก้อง การจัดผ้าในถังไม่สมดุลดีพอ เมื่อปั่นแห้งจะทำให้เกิดเสียงเพราะถังซักสั่นมาก การติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีสิ่งแปลกปลอม เช่น เหรียญ โครงเสื้อใน

 

      สามารถแก้ไขได้ดังนี้

 

 

 

*คำถามที่จำเป็น