ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

เครื่องซักผ้าของฉันค้างและไม่ทำงาน (IE, OE)

การแก้ไขปัญหา

คุณได้รับรหัสข้อผิดพลาด [FF] (Freeze Failure), [OE] (Water Outlet Error) หรือ [IE] (Water Inlet Error) และเครื่องซักผ้าหยุดทำงานหรือไม่

    เรามาดูรายละเอียดกันดีกว่า?
  เมื่ออากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง อาจทำให้น้ำที่เหลืออยู่ในท่อจ่ายหรือท่อระบายน้ำแข็งตัวได้
   ข้อผิดพลาด [OE] หมายถึงท่อระบายน้ำถูกแช่แข็ง และข้อผิดพลาด [IE] หมายถึงท่อจ่ายน้ำหรือก๊อกน้ำถูกแช่แข็ง
   ※ เครื่องซักผ้าที่แช่แข็งเนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็นจะละลายได้เองเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น หากเป็นไปได้ เราขอแนะนำให้คุณใช้เครื่องซักผ้าเมื่อสิ้นสุดฤดูหนาว/ฤดูหนาว


      ลองนี่สิ
   ใช้น้ำอุ่นเพื่อละลายอ่างแช่แข็งและท่อระบายน้ำ
   → ละลายน้ำแข็งภายในถังซักแล้วระบายน้ำออก และตรวจดูว่าเครื่องซักผ้าทำงานหรือไม่


       วิธีการละลายอ่างแช่แข็งและท่อระบายน้ำ
      ① เปิดฝาแล้วนำผ้าออก หากมีน้ำเหลืออยู่ในอ่าง ให้เอาน้ำออกด้วยถัง

 
                

 ② เทน้ำอุ่นที่อุณหภูมิระหว่าง 50~60°C ปิดฝาแล้วรอ 1~2 ชั่วโมง

        
    


ข้อผิดพลาด [OE] อาจเกิดขึ้นหากท่อระบายน้ำถูกแช่แข็ง พันสายยางด้วยผ้าขนหนูอุ่นๆ ให้ละลาย.      
      ③ เปิดเครื่องซักผ้าและระบายน้ำออก

             ถ้าไม่ระบายแสดงว่าน้ำแข็งยังไม่ละลายหมด รอสักครู่แล้วระบายเครื่องอีกครั้ง

      
     


 ④ เปิดเครื่องและเรียกใช้ [ล้าง] รอบหนึ่งครั้งเพื่อตรวจสอบว่าเครื่องกำลังทำงานหรือไม่

      
      ⑤ หากเกิดข้อผิดพลาด [IE] และเครื่องไม่เติมน้ำ โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างใน [วิธีการละลายก๊อกน้ำแช่แข็งและท่อจ่าย]


      ข้อควรระวัง   ห้ามใช้น้ำเดือดเพราะอาจทำให้บาดเจ็บสาหัสได้ .  

  Use warm water to thaw frozen faucet and supply hose.
   → หลังจากละลายน้ำแข็งภายในก๊อกนํ้าและท่อจ่ายแล้ว ให้ตรวจสอบว่าเครื่องทำงานหรือไม่


   วิธีการละลายก๊อกนํ้าแช่แข็งและท่อจ่าย
   ① ถอดท่อจ่ายน้ำออกจากเครื่องซักผ้าและเปิดก๊อกน้ำเพื่อดูว่ามีน้ำไหลออกมาหรือไม่


     

   ② ถ้าน้ำไม่ออกมาจากก๊อกน้ำ ให้ห่อก๊อกน้ำด้วยผ้าขนหนูอุ่นๆ แล้วรอ 5 นาทีเพื่อให้ละลาย
       
  


③ แช่ท่อจ่ายที่ถอดออกในน้ำอุ่นที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 50°C


         เมื่อละลายแล้ว ให้ต่อสายยางเข้ากับเครื่องซักผ้าอีกครั้ง        
   ④ หากแผ่นกรองอากาศแข็งตัว ให้ห่อด้วยผ้าขนหนูอุ่นๆ
      เมื่อละลายแล้ว ให้ต่อท่อจ่ายกับเครื่องซักผ้าอีกครั้ง
     ※  ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่สับสนกับตัวกรองการจ่ายน้ำร้อน/เย็นเมื่อต่อท่อ

          เปิดด้านหลังจากเชื่อมต่อท่อเข้ากับตัวเครื่อง      
   ⑤ เปิดเครื่องซักผ้าและตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าทำงานหรือไม่

รอ! เคล็ดลับเพิ่มเติมมีดังนี้   วิธีป้องกันเครื่องซักผ้าไม่ให้เป็นน้ำแข็ง
   เมื่อคุณไม่ได้ใช้เครื่องซักผ้าในช่วงอากาศเย็น ให้เอาน้ำที่เหลืออยู่ภายในท่อออกเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำกลายเป็นน้ำแข็ง
   ดึงท่อระบายน้ำออกและระบายน้ำออก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อไม่หักและระบายน้ำออกให้หมด


  ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่?


  หากคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราทางอีเมล แชท หรือโทรศัพท์

คุณสามารถค้นหาข้อมูลการติดต่อของเราได้อย่างง่ายดายจากเว็บไซต์ของเรา
   ไปที่เมนู [สนับสนุน] และเลือกจาก [อีเมล / แชท / โทรศัพท์] เพื่อถามคำถามเพิ่มเติม!

คุณยังสามารถขอเข้ารับบริการได้จากเมนู [ขอซ่อม] และรับการตรวจอุปกรณ์โดยช่างเทคนิคของเรา
   ▶ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และอาจมีรูปภาพและข้อมูลที่แตกต่างไปจากผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ


   
*คำถามที่จำเป็น