ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

ภาพถูกขยายออกล้นจอ

การแก้ไขปัญหา

 อาการ

 ภาพขยายออกล้นนอกจอ

<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">


</span>

 การแก้ไข

คุณสามารถปรับอัตราส่วนโดยใช้การควบคุมระยะไกล (โปรดดูที่คู่มือของผู้ใช้.)
คุณอาจเลือกที่ 4: 3, 16: 9 หรืออื่น ๆ

*คำถามที่จำเป็น