ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

ภาพขาวดำหรือมีสัญญาณรบกวน

การแก้ไขปัญหา

 ภาพขาวดำหรือมีสัญญาณรบกวน

ภาพกลายเป็นสีดำและสีขาวหรือจอภาพเลือน


 สาเหตุ

Progressive Scan อาจนำถูกเปิดใช้งานอยู่


 การแก้ไข

ถ้าภาพจะกลายเป็นสีดำและสีขาว: ให้กดปุ่มหยุดชั่วคราวเป็นเวลา 5 วินาทีโดยไม่ต้องใส่แผ่นดิสก์
Progressive Scan จะ  และภาพจะเป็นปกติ

*คำถามที่จำเป็น