ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

เห็นคำว่า LOCKED บนหน้าจอเครื่อง

การดำเนินการ

 อาการ

เห็นคำว่า LOCKED บนหน้าจอเครื่อง

<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;">


</span>

 การแก้ไข

ภายใต้โหมดดีวีดี / ซีดี, ในขณะที่กำลังจะปิดถ้าคุณกดปุ่ม STOP ( "") เป็นเวลา 5 วินาทีก็จะแสดง 'ปลด'

บนจอแสดงผล หากคุณเปิดใหม่อีกครั้งมันจะปลดล็อคและคุณสามารถใช้มันได้ตามเดิม

<span style="font-family: Tahoma;"> </span><span style='color: black; font-family: Arial; font-size: 12pt; language: en-US; mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-family: "맑은 고딕"; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;'>


</span>

*คำถามที่จำเป็น