ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

เชื่อมต่อทีวีและ Soundbar ไม่มีเสียง

การแก้ไขปัญหา


 อาการ

หลังจากเชื่อมต่อแถบเสียงและทีวี, บาร์เสียงไม่มีเสียง
วิธีการตั้งค่าที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่น ในแต่ละรุ่น


 การแก้ไขอาการ

หากเสียงทีวีไม่ได้ออกมาจากแถบเสียงมาพยายามที่จะตั้งค่าดังต่อไปนี้
มีสองวิธีการตั้งค่าหนึ่งสำหรับทีวีที่มี LG Sound ซิงค์อื่น ๆ . และโดยไม่ได้
 
1. กับ LG Sound ซิงค์

1) การเชื่อมต่อผ่านสายแสงเมื่อมี LG Sound ซิงค์
2) พยายามที่จะเชื่อมต่อสายแสงระหว่างทีวีและ Sound Bar
3) กดปุ่ม "เลือกฟังก์ชั่น" ในการควบคุมระยะไกลแถบเสียงและการตั้งค่าโหมดการป้อนข้อมูลเป็น "ออพติคัล"
4) หลังจากนั้นใช้รีโมทคอนโทรลทีวีและทำดังต่อไปนี้
MENU → SOUND →เลือกเสียงออกลำโพง→ LG Sound ซิงค์ (Optical Digital)
แล้วโหมดการป้อนข้อมูลจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติใน "LG OPT"
5) กดปุ่มปรับระดับเสียงและตรวจสอบว่าเสียงออกมา


2. โดยไม่ต้อง LG Sound ซิงค์

1) การเชื่อมต่อผ่านสายแสงเมื่อไม่มีเสียง LG ซิงค์
2) พยายามที่จะเชื่อมต่อสายแสงระหว่างทีวีและ Sound Bar
3) กดปุ่ม "เลือกฟังก์ชั่น" ในการควบคุมระยะไกลแถบเสียงและการตั้งค่าโหมดการป้อนข้อมูลเป็น "ออพติคัล"
แล้วเสียงจะออกมาจากทั้งทีวีและบาร์เสียง

<span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;"></span>
*คำถามที่จำเป็น