ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

เชื่อมต่อเครือข่ายที่ไม่เสถียร

การแก้ไขปัญหา

การเชื่อมต่อเครือข่ายไม่เสถียร

<span style='color: black; font-family: Arial; font-size: 12pt; language: en-US; mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-family: "맑은 고딕"; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;'>


 สิ่งที่ต้องตรวจสอบ

สภาพแวดล้อมเครือข่ายที่ไม่ดี

</span><span style="font-family: Arial; font-size: 12pt;"></span>

 การแก้ไข

①  ตรวจสอบสถานที่และสภาพของ AP router.
    - วางตัวเครื่องไว้ใกล้หรือบริเวณใกล้เคียงกับตัว router.

② ระดับสัญญาณ WI-FI signal     → ถ้ามี 5 WI-FI signal bars, จะไม่มีปัญหา แต่ถ้ามี 3 หรือน้อยกว่านี้ ก็แสดงว่าเครือข่ายไม่เสถียร  มันเกิดจากมีผู้ใช้งานจำนวนมาก, บรอดแบรนช้า หรือสภาพแวดล้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ไม่ดี


โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง

*คำถามที่จำเป็น