Skip to Contents
ปิด

วิธีการ และเคล็ดลับดีๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือสำหรับสินค้า LG ของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสินค้าในการบำรุงรักษาและการแก้ปัญหาโดยใช้ตัวเลือกการค้นหาของเรา

หัวอ่านสกปรก

  • อื่นๆ
  • อื่นๆ
  • การแก้ไขปัญหา
  • เครื่องเสียง
  • อัปเดตล่าสุด 11/08/2016 การแก้ไข

หากมีวัตถุแปลกปลอมหรือสิ่งสกปรกบนหัวอ่านภาพอาจไม่ปรากฏ

จะต้องทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่บริเวณหัวอ่าน

หัวอ่านประกอบด้วย มอเตอร์หมุนแผ่น หัวอ่าน เลนซ์  เฟือง มอเตอร์เลือนหัวอ่าน
บทความแสดงความคิดเห็น

1. โดยรวมแล้วคุณพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทความนี้อย่างไร
1.1 ทำไมบทความนี้จึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาของคุณ?

ตัวอักษรทางซ้าย: 500 / 500