ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

เล่นเพลงเสียงกระตุกและไม่ต่อเนื่อง

การแก้ไขปัญหา

เล่นเพลงเสียงกระตุกและไม่ต่อเนื่อง


อาการ

เล่นเพลงเสียงกระตุกและไม่ต่อเนื่อง


การแก้ไข

- หากแผ่นอื่น ๆ ไม่มีปัญหานี้, อาจเป็นเพราะมีรอยขีดข่วนบนแผ่นซีดีนั้น

- หากมีอาการเดียวกันสำหรับแผ่นอื่น ๆ พยายามที่จะเอาวัตถุแปลกปลอมออกจากแผ่นดิสก์ด้วยการทำความสะอาดแผ่นซีดี

ถ้ายังคงมีปัญหา แนะนำให้มีส่งตรวจสอบ


*คำถามที่จำเป็น