ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

แตะหน้าจอหรือปุ่มเครื่องจะไม่ทำงาน

การแก้ไขปัญหา อาการ

แตะหน้าจอหรือปุ่มเครื่องจะไม่ทำงาน


 พื้นฐานการแก้ไข

หากคุณกำลังสวมถุงมือหรือใช้เครื่องมือในการแตะก็จะไม่ทำงาน
คุณควรใช้นิ้วของคุณไปแตะแล้วไฟจะกระพริบและมันจะทำงาน

*คำถามที่จำเป็น