ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

ทำอย่างไรในการตั้งระบบเสียงสัญญาณออก

การดำเนินการ


 อาการ

มีภาพแต่ไม่มีเสียงออก


 การแก้ไข

สำหรับแผ่น DVD ที่รองรับเสียง DTS ไปที่ [เมนูเสียงเสียงออก] และเปิด DTS บน (Bitstream) ที่จะมีเสียง

*คำถามที่จำเป็น