ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

การเชื่อมต่อระบบซืมลิงค์ไม่ทำงาน

การแก้ไขปัญหา


 อาการ

ฟังค์ชั่นระบบซิมลิงค์ไม่สามารถทำงานได้


 การแก้ไขพื้นฐาน

ต้องมีเครื่องหมาย SIMPLINK บนทีวีและโฮมเธียเตอร์


หากมี HDMI 1,2,3 การป้อนข้อมูลบนทีวีที่เชื่อมต่อว่าเป็นช่องใด


How to fix

วิธีการใช้งานและเชื่อมต่อ

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่รองรับระบบ Simplink [เครื่องหมาย SIMPLINK บนด้านหน้าบน.]
ตรวจสอบว่าโทรทัศน์ LG [ไม่สามารถทำงานร่วมกับผลิตภัณฑ์ของ บริษัท อื่น ๆ .]
ตรวจสอบการเชื่อมต่อ HDMI [เชื่อมต่อสายเคเบิลระหว่างเอาท์พุทโฮมเธียเตอร์ HDMI และทีวี HDMI .]
<span style='color: black; font-family: Arial; font-size: 12pt; language: en-US; mso-ascii-font-family: "맑은 고딕"; mso-fareast-font-family: "맑은 고딕"; mso-bidi-font-family: +mn-cs; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-fareast; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-color-index: 1; mso-font-kerning: 12.0pt; mso-style-textfill-type: solid; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-color: black; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;'></span>
*คำถามที่จำเป็น