ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

เราจะสามารถ ลบ และ ติดตั้ง APP ได้อย่างไรบาง ?

การแก้ไขปัญหา


 อาการ

ลบและติดตั้ง App ได้อย่างไร


 การแก้ไข

จัดการแอปนั้นคุณสามารถย้ายหรือลบแอพลิเคชันที่ติดตั้งในเมนูได้

การย้ายแอพลิเคชัน

1. เลือกแอพลิเคชันและกดสีเขียว (G) ปุ่มสีเพื่อแสดงตัวเลือก
2. ใช้▲▼เพื่อเลือก [Move] และกด ENTER ()
3. ใช้▲▼◀▶เพื่อเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการที่จะย้ายไปและกด ENTER ()

ลบแอพลิเคชัน

1. เลือกแอพลิเคชันและกดสีเขียว (G) ปุ่มสีเพื่อแสดงตัวเลือก
2. ใช้▲▼เพื่อเลือก [ลบ] และกด ENTER ()
3. ใช้◀▶เพื่อเลือก [ใช่] และกด Enter () เพื่อยืนยัน

*คำถามที่จำเป็น