ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG ของคุณผ่านแหล่งรวบรวมช่วยเหลือของเรา

ส่วนช่วยเหลือคลังข้อมูล

ค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้า LG ของคุณ

ตัวเครื่องร้อน

การแก้ไขปัญหา


 อาการ

ตัวเครื่องมีความร้อน


 การแก้ไข

หากคุณใส่ฝาครอบหรือสิ่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  อากาศจะไม่ไหลเวียน กรุณาให้พื้นที่พอ เพื่อที่จะสามารถปล่อยความร้อนออกไปได้

*คำถามที่จำเป็น