Giải pháp thông gió (ERV)

Giải pháp thông gió ERV của LG là một giải pháp hiệu quả cao cho không khí trong lành trong nhà. Với chức năng lọc không khí nhiều bước, bạn có thể hít thở không khí trong lành hơn.
*The temperature setting in this image is only an example. The target temperature changes according to user’s preferred setting.
  • Trên cùng là ERV và trong biểu đồ bên dưới, đường màu đen biểu thị mức CO2 gần 2.500 ppm, trong khi đường màu đỏ duy trì dưới 1.000 ppm. Trên cùng là ERV và trong biểu đồ bên dưới, đường màu đen biểu thị mức CO2 gần 2.500 ppm, trong khi đường màu đỏ duy trì dưới 1.000 ppm.

    Kiểm soát nồng độ CO₂

    Nhờ sử dụng cảm biến CO₂, ERV tự động điều khiển lưu lượng không khí xả theo nồng độ CO₂ nhằm giữ cho không khí trong nhà luôn trong lành.
  • Ở phía bên trái là các chất có hại được lọc. Ở trung tâm là bộ trao đổi nhiệt và ở bên phải, không khí xanh và lá cây đang đi qua bộ lọc. Ở phía bên trái là các chất có hại được lọc. Ở trung tâm là bộ trao đổi nhiệt và ở bên phải, không khí xanh và lá cây đang đi qua bộ lọc.

    Hệ thống lọc không khí

    ERV có thể loại bỏ nhiều chất độc hại như bụi cực nhỏ và vi-rút qua 3 bước lọc không khí. Trước tiên, bộ lọc cơ bản được lắp đặt ở phía trước và phía sau dàn trao đổi nhiệt sẽ lọc bỏ các chất độc hại. Tiếp theo, dàn trao đổi nhiệt được trang bị lớp phủ kháng vi-rút sẽ chặn không cho vi-rút có hại sinh sôi. Thêm vào đó, bộ lọc hiệu suất cao (F7) được lắp ở phía trước dàn trao đổi nhiệt - là bộ lọc tuỳ chọn - sẽ chặn 80-90% các hạt bụi có kích thước 0,4 μm, có thể loại bỏ bụi cực nhỏ.

*Kết quả mô phỏng nội bộ cúa LG.

Tải xuống Danh mục & Tờ rơi & Tài liệu

Title , Size Table List
Loại tài nguyên Tiêu đề Kích thước
Catalogue LG Multi V Catalogue Multi V i_Vietnam.pdf File PDF49,583K
Catalogue LG Multi V 5 Pro II Catalogue Outdoor_Vietnam.pdf File PDF13,989K
Catalogue New_SCAC_Catalogue_R32_Vietnamese_206x295mm_OUT.pdf File PDF160,673K
Catalogue 230607_Multi V i_leaflet_fin.pdf File PDF9,113K
Product Proposal Vietnam_ENG_Standard Proposal_Freecombination Single Split_R32.pdf File PDF7,703K

So sánh

0