education-feature-D-01-1 M02
  • Nhiều dạng tài liệu giáo dục tương tác sẽ được sử dụng trên lớp học trong tương lai để khuyến khích sự trao đổi tích cực giữa học sinh/sinh viên và giáo viên. Khi đó, học sinh/sinh viên sẽ quan tâm hơn và chủ động tham gia trong lớp và có thể học các khóa trực tuyến để phù hợp với từng người.

  • Tại sao lại chọn Màn hình hiển thị chuyên dụng LG

    Môi trường học tập sẽ có sức thu hút hơn rất nhiều với học sinh/sinh viên nhờ Màn hình chuyên dụng LG.

  • Màn hình chuyên dụng của LG có thể được lắp đặt ở nhiều vị trí, bao gồm lối vào trường, trong lớp học và thư viện để giáo viên và học sinh/sinh viên có thể gắn kết trong lớp học và truyền tải các tài liệu giảng dạy có hiệu quả.

Heading can be up to 60 characters lorem ipsum dolor sit ame
Nghiên cứu điển hình
Giáo dục

Trường Princess Haya, Dubai, UAE

LỌC
Việc chọn checkbox sẽ cập nhật những sản phẩm được hiển thị trên màn hình.
0 của 0 Kết Quả
0 Tổng Cộng 0 của 0 Kết Quả Xem Tất Cả

Không có dữ liệu