Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Response time (thời gian đáp ứng) hay còn gọi thời gian phản hồi là gì?

  • Không có trong danh sách
  • Không có trong danh sách
  • Hoạt động
  • Tivi
  • Ngày Cập Nhật 11/05/2014

Response time (thời gian đáp ứng): đây là giá trị thể hiện tốc độ bật tắt của các điểm sáng. Tốc độ này càng thấp

(nhanh) càng tốt nó sẽ giảm được vệt mờ khi xem hình ảnh có tốc độ nhanh. Nếu tốc độ này chậm(cao) bạn sẽ thấy

 các "bóng ma" (ghosting) mỗi khi có sự thay đổi trên màn hình.

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500