Skip to Contents
Không

Thư Viện Trợ Giúp

Tìm thông tin trợ giúp cho sản phẩm LG của bạn

Tìm hiểu về cách Lắp đặt, Vận Hành và Xử lý sự cố của các sản phẩm

Tủ lạnh của tôi có tiền ồn lạ.

  • Tiếng ồn
  • Tiếng kêu khác
  • Xử lý sự cố
  • Tủ lạnh
  • Ngày Cập Nhật 05/21/2015

Tủ lạnh của tôi có tiền ồn lạ.

 

Symptom Hiện tượng   

             1. Tủ lạnh có tiếng ồn lạ

 

Cause Lý do   

             1. Máy nén ồn trong quá trình vận hành, không gian lắp đặt

 

How to fix Giải thích  

             1. Kiểm tra xung quanh tủ, không gian lắp đặt tủ.

                 Check surrounding temperature at the time of installation.

             

 

 

Phản hồi

1. Bạn hài lòng với bài viết thế nào?
1.1 Tại sao bài viết không giải quyết được vấn đề của bạn?

Ký tự còn lại: 500 / 500