Skip to Contents
Затвори

Поддръжка на продуктите

Получете помощ за продукт на LG

Проврете последната информация, свързана с продукта

457578
  • Електродомакински уреди
  • Климатична техника
  • 457578

457578

Информация за гаранциите Труд 36 МЕСЕЦА / Части 36 МЕСЕЦА Още
Ако се нуждаете от ремонт, изпратете онлайн заявка. Изискване на ремонт

Помощна библиотека

    • Troubleshooting
    • Климатична техника
    03/07/2015
    Защо е слабо охлаждането?
    • Troubleshooting
    • Климатична техника
    03/07/2015
    Защо климатикът се изключва и включва от само себе си по време на работа?
    • Troubleshooting
    • Климатична техника
    03/07/2015
    Дистанционното на климатика не работи. Защо?
    • Troubleshooting
    • Климатична техника
    03/07/2015
    Усещам слаб токов удар при допир с климатика. Какво да направя?
    • Troubleshooting
    • Климатична техника
    03/07/2015
    Защо отоплението е слабо?