Skip to Contents
Затвори

Поддръжка на продуктите

Получете помощ за продукт на LG

Проврете последната информация, свързана с продукта

65UB950V
 • ТB/Аудио/Видео
 • Телевизори
 • 65UB950V

65UB950V

Ако се нуждаете от ремонт, изпратете онлайн заявка. Изискване на ремонт

Ръководства и & документи

За по-точна техническа информация относно характеристиките, спецификациите, инсталацията и работата на продукта на LG, вижте Ръководството na Потребителя и останалите документи, които се предлагат с продукта.

Ако нямате програма за преглед, щракнете върху връзката, за да изтеглите.

Софтуер и фърмуер

 • Софтуерна актуализация

  Софтуерните надграждания включват актуализации на драйвери на устройства и фърмуер само за посочени модели. Проверете ръководството на потребителя, за да определите дали продуктът поддържа софтуерни актуализации.

  Software File (Version 05.05.01) Справка

  The latest firmware file for upgrade

  105UC9V-ZA 
  65UB980V-ZA 
  79UB980V-ZA 
  84UB980V-ZA 
  98UB980V-ZB 
  55UC970V-ZA 
  65UC970V-ZA 
  55UB950V-ZB 
  65UB950V-ZB 
  49UB850V-ZA 
  55UB850V-ZA 
  60UB850V-ZA 
  49UB850V-ZD 
  49UB856V-ZD 
  55UB850V-ZD 
  55UB856V-ZD 
  60UB850V-ZD 
  60UB856V-ZD 
  79UG880V-ZA 
  65UB930V-ZAПомощна библиотека

  • Troubleshooting
  • Телевизори
  28/09/2016
  Шум в картината и прекъсване
  • Troubleshooting
  • Телевизори
  28/09/2016
  Забавяне на картината
  • Troubleshooting
  • Телевизори
  28/09/2016
  Предпазителят спира захранването
  • Operation
  • Телевизори
  28/09/2016
  Има забавяне между включване на захранването и на дисплея
  • Troubleshooting
  • Телевизори
  28/09/2016
  Картината прекъсва при преместване на телевизора от ляво надясно и обратно