Skip to Contents
Затвори

Поддръжка на продуктите

Получете помощ за продукт на LG

Проврете последната информация, свързана с продукта

LM-U1050D
 • ТB/Аудио/Видео
 • Аудио
 • LM-U1050D

LM-U1050D

Ако се нуждаете от ремонт, изпратете онлайн заявка. Изискване на ремонт

Помощна библиотека

  • Troubleshooting
  • Аудио
  23/06/2015
  Появява се съобщение “Insufficient storage on music flow product (Недостатъчно пространство за съхранение)”
  • Troubleshooting
  • Аудио
  25/05/2015
  Как да актуализирам music flow високоговорителите?
  • Troubleshooting
  • Аудио
  03/07/2015
  Има ли ограничение за броя на файловете, които могат да бъдат споделяни?
  • Troubleshooting
  • Аудио
  23/06/2015
  Как да използваме услугата Music recommendation service?
  • Troubleshooting
  • Аудио
  28/05/2015
  Не намираме приложенията на iPad.