Skip to Contents
Затвори

Поддръжка на продуктите

Получете помощ за продукт на LG

Проврете последната информация, свързана с продукта

RH7900MH
 • ТB/Аудио/Видео
 • DVD/Blu-ray плейъри
 • RH7900MH

RH7900MH

Ако се нуждаете от ремонт, изпратете онлайн заявка. Изискване на ремонт

Помощна библиотека

  • Troubleshooting
  • DVD/Blu-ray плейъри, Smart Box, Аудио
  17/11/2016
  Чува се шум от диска
  • Troubleshooting
  • DVD/Blu-ray плейъри, Smart Box, Аудио
  17/11/2016
  Не мога да копирам или да записвам видео
  • Troubleshooting
  • DVD/Blu-ray плейъри
  07/11/2016
  Не мога да гледам кабелна телевизия.
  • Troubleshooting
  • DVD/Blu-ray плейъри
  07/11/2016
  Бутоните на продукта не функционират.
  • Troubleshooting
  • DVD/Blu-ray плейъри
  07/11/2016
  Не мога да записвам видео.