Skip to Contents
Затвори

Поддръжка на продуктите

Получете помощ за продукт на LG

Проврете последната информация, свързана с продукта

TCH-70
  • ТB/Аудио/Видео
  • Аудио
  • TCH-70

TCH-70

Ако се нуждаете от ремонт, изпратете онлайн заявка. Изискване на ремонт

Помощна библиотека

    • Troubleshooting
    • Аудио
    23/06/2015
    Как да се свържа портативен аудио плейър с високоговорител?
    • Troubleshooting
    • Аудио
    23/06/2015
    Как да задам настройки за защита на безжичната мрежа?
    • Troubleshooting
    • Аудио
    23/06/2015
    Тонколоната не може да се свърже чрез Wi-Fi.
    • Troubleshooting
    • Аудио
    23/06/2015
    От какво може да се разпадне груповото свързване на тонколоните?
    • Troubleshooting
    • Аудио
    03/07/2015
    Какви формати поддържат тонколоните MusicFlow ?