Skip to Contents Skip to Accessibility Help
Innovation for a better planet - LG's commitment to creating a more sustainable future
Innovation for a better planet - LG's commitment to creating a more sustainable future

LG полага изключителни усилия, за да допринесе за по-устойчив свят чрез продуктите си.

В LG работим постоянно за изграждането на по-устойчив свят. Намаляването на въздействието на нашите продукти върху околната среда и практикуването на отговорно екологично управление в цялото ни производство правят така, че вече да не е необходимо да избирате между интелигентния и устойчивия начин на живот.

За да постигнем това, ние предприехме редица предизвикателства и цели, така че заедно да можем да създадем по-добро бъдеще за нашата планета.

Насърчаване на интелигентен начин на живот

Стремим се да ви помогнем да водите здравословен начин на живот с улеснена свързаност, като пуснахме на пазара най-съвременните продукти, вземайки предвид екологичните промени. Също така ще разработим инициативи, които поставят на преден план здравето на планетата, като използването на възобновяема енергия и електрически превозни средства.

A family enjoys the stunning forest in the sun - that's our hope for the future as we work towards a more sustainable world
A solar panel set up, with blue sky in the background. LG are working towards a more solar, and sustainable, future

Постигане на нулеви въглеродни емисии и кръгова икономика

Стремим се да произвеждаме по-екологични продукти с намалено въздействие върху околната среда. За да постигнем тази амбициозна цел, ще намалим и неутрализираме нашите въглеродни емисии в рамките на производствения процес и ще увеличим използването на възобновяема енергия.

Също така планираме да стимулираме кръговата икономика, за да повишим производителността на нашите природни ресурси, като рециклираме отпадъците в рамките на производствения процес и събираме отпадъци от електрическо и електронно оборудване за правилно рециклиране след употреба.

Създаване на по-добро общество

Всичко започва отвътре, а ние в LG планираме да практикуваме това, което проповядваме, като поддържаме устойчива бизнес екосистема. От екологично чиста верига за доставки до създаване на справедливо и безопасно работно място за всички служители и накрая спомагане за създаването на по-широко общество – ние искаме да играем водеща роля в предоставянето на подкрепа на общностите по цял свят.

A group of colleagues look over some documents together, surrounded be greenery and clean air. That's our hope for the future as we work towards a more sustainable world

Нашата стратегия за зелени продукти

Pocket-lint review of LG G7 ThinQ, discussing the value for money, with four star rating and a white background

Намаляване на потреблението на ресурси: 

Намаляване на обема и теглото на продукта и употреба на рециклирани материали

Pocket-lint review of LG G7 ThinQ, discussing the value for money, with four star rating and a white background

Увеличаване на рециклирането: 

Увеличаване на употребата на рециклируеми материали и подобряване на дизайна за лесен демонтаж

Pocket-lint review of LG G7 ThinQ, discussing the value for money, with four star rating and a white background

Замяна на опасните вещества: 

Намаляване на употребата на опасни химични вещества

Pocket-lint review of LG G7 ThinQ, discussing the value for money, with four star rating and a white background

Подобряване на домашната среда: 

Намаляване на шума и вибрациите на продукта и негативното въздействие върху околната среда в средата на живот

Pocket-lint review of LG G7 ThinQ, discussing the value for money, with four star rating and a white background

Подобряване на енергийната ефективност: 

Намаляване на консумацията на енергия и захранването в режим на готовност

Pocket-lint review of LG G7 ThinQ, discussing the value for money, with four star rating and a white background

Намаляване на емисиите на CO2: 

Намаляване на емисиите през жизнения цикъл на продукта

Нашите основни цели – за по-добро днес и утре

Неутрализиране на емисиите на CO2 в нашите дейности до 2030 г.


Създаване на доброволчески програми във всички страни, в които LG оперира, до 2030 г.


95% рециклиране на отпадъците от производствените обекти до 2030 г.
The all new LG New Bottom Freezer with Ultimate Freshness

Нов хладилник на LG с разположен отдолу фризер с максимална свежест

Изцяло новият хладилник с разположен отдолу фризер запазва храната ви свежа за по-дълго време с равномерно и по-бързо охлаждане – навсякъде и по всяко време.

Благодарение на инверторния линеен компресор той също така може да се похвали с до 32% икономия на енергия, в сравнение с хладилниците с конвенционални компресори.

 

Научете повече

Споделете с приятелите си