КЪДЕ ДА ЗАКУПИТЕ
КЪДЕ ДА ЗАКУПИТЕ

ГРИЖА ЗА ВАШИТЕ ОЧИ, ГРИЖА ЗА НАШАТА ПЛАНЕТА.

Комфорт за очите

Гледайте по-дълго с усещане за комфорт.

Ако се притеснявате за вашите очи и за очите на вашето семейство, LG OLED телевизорите осигуряват по-удобен начин за по-дълго гледане. Те са сертифицирани като дисплеи с ниско ново на синя светлина, без трептене и без дискомфорт, причинен от отблясъци, от международните агенции TÜV Rheinland (TUV) и Underwriter Laboratories (UL). LG OLED телевизорите са и първите панели от всякакъв вид телевизори, получили сертификат Eyesafe®, разработен от TUV-Eyesafe®.
Лого на Eyesafe® и сертификат TÜV Rheinland за ниско ниво на синята светлина. Лого на проверката от Underwriter Laboratories за дисплей без трептене.  Лого на проверката от Underwriter Laboratories за липса на отблясъци, създаващи дискомфорт. Лого на Eyesafe® и сертификат TÜV Rheinland за ниско ниво на синята светлина. Лого на проверката от Underwriter Laboratories за дисплей без трептене.  Лого на проверката от Underwriter Laboratories за липса на отблясъци, създаващи дискомфорт.
*LG OLED телевизорите, с изключение на LG OLED R, са сертифицирани като дисплеи с ниско ново на синята светлина от TUV-Eyesafe®.
*Панелите на LG OLED телевизорите са сертифицирани от UL за това за липса на трептене и отблясъци, създаващи дискомфорт.
Ниско ниво на синята светлина

Намалява излагането ви на въздействието на синята светлина.

Синята светлина идва от много източници — улично осветление, интериорно осветление, слънцето и дори вашия телевизор. Според Eyesafe®, ако очите ви са изложени на големи количества вредна синя светлина за дълъг период от време, може да се получи потискане на мелатонина, което води до проблеми, като разстройство на съня. Децата и подрастващите, чиито ириси не са напълно развити, са особено податливи на увреждане на ретината. Затова, когато гледате телевизия, е важно какъв телевизор гледате. При изпитванията е установено, че LG OLED дисплеите излъчват по-малко количество синя светлина от LED дисплеите.
Сравнение на синята светлина при LED дисплей, който излъчва голямо количество синя светлина, и OLED дисплей, при който това количество е по-малко, при изпитване с филтър за детектиране на синята светлина. (възпроизвеждане на видеоклипа) Сравнение на синята светлина при LED дисплей, който излъчва голямо количество синя светлина, и OLED дисплей, при който това количество е по-малко, при изпитване с филтър за детектиране на синята светлина. (възпроизвеждане на видеоклипа)
*Изображенията на екрана са симулирани.
*Информация от eyesafe.com
*Сравнението е направено между LG LED и LG OLED телевизори.
Без трептене

Без трептене, повече комфорт.

Може би сте забелязали потрепванията на монитора преди това — това е трептене. Агенцията за изпитвания UL твърди, че ако очите ви са изложени на това явление за дълго време, ще започнете да чувствате умора. Ефектът на трептенето може да бъде както видим, така и невидим, като дори и невидимото трептене създава напрежение в очите ви. Трептенето се получава при LED телевизорите с операционна система, която кара задната подсветка да мига, за да контролира яркостта, тъй като времето за реакция на LED панелите е относително дълго в сравнение с OLED. Това по-кратко време за реакция и липсата на задна подсветка означават, че при LG OLED телевизорите няма трептене.
Comparison of flicker on LED display which show a flicker and OLED disaply which is flicker-free while showing a video of a running white horse. (play the video) Comparison of flicker on LED display which show a flicker and OLED disaply which is flicker-free while showing a video of a running white horse. (play the video)
*Резултатите от сертифицирането за липса на трептене са свързани с изпитванията на OLED панелите. Сравнението е направено между LG LED и LG OLED телевизори.
*Условия на заснемане: Дисплей със 120 Hz за OLED и LED, настройка на картината по подразбиране / скорост на затвора: 50FPS 120°.
*Резултатите може да се различават в зависимост от условията на заснемане и възпроизвеждане.
*Изображенията на екрана са симулирани.

Мислите, че сте намерили идеалния телевизор?


Липса на отблясъци, създаващи дискомфорт

Подобрение по отношение на отблясъците.

LG OLED са първите от своя вид, които се проверяват от UL за липса на отблясъци, създаващи дискомфорт. Отблясъци, създаващи дискомфорт, се появяват, когато има голяма разлика между осветлението на околната обстановка и осветеността на дисплея. UL проведе изпитвания, като използва метод за оценка на отблясъците, който е официално признат от Международната комисия по осветление — те установиха, че OLED панелите осигуряват умерена осветеност при всички условия на осветление.
Сравнение на отблясъците, създаващи дискомфорт, при LED и OLED дисплей, на които е показана двойка на пикник близо до река. Дори на тъмно при OLED дисплея няма отблясъци, създаващи дискомфорт. (възпроизвеждане на видеоклипа) Сравнение на отблясъците, създаващи дискомфорт, при LED и OLED дисплей, на които е показана двойка на пикник близо до река. Дори на тъмно при OLED дисплея няма отблясъци, създаващи дискомфорт. (възпроизвеждане на видеоклипа)
*Резултатите са на базата на метода за оценка Unified Glare Rating (Унифициран рейтинг за отблясъци; UGR).
*Проверката е направена, когато UGR е по-малко от 22 при гледане на телевизия с осветеност 70 lux и 300 lux.
*Панелите на LG OLED телевизорите са проверени от UL за липса на отблясъци, създаващи дискомфорт.
Процес с мисъл за околната среда

Повече мисъл за околната среда, при всяка стъпка от пътя.

Ние от LG приемаме предизвикателството да създаваме повече процеси с мисъл за околната среда по време на жизнения цикъл на продуктите в нашите панели OLED. LG OLED телевизорите имат самоосветяващи се пиксели, което премахва необходимостта от задна подсветка. Това пести ресурси и намалява броя на компонентите. Това означава по-малко токсични вещества и по-малко замърсяване на въздуха вътре, когато гледате у дома. Освен това отпадъците намаляват и степента на рециклиране в края на жизнения цикъл на продукта се повишава. По време на производството, използването и унищожаването им, LG OLED телевизорите се отличават с повече мисъл за околната среда, при всяка стъпка от пътя.
Жизнен цикъл на OLED телевизор. Пиктограма на OLED телевизор показва, че той има по-малко слоеве. Пиктограма на OLED телевизор показва, че той отделя по-малко токсични вещества. Пиктограма на отпадъци показва, че при изхвърляне има по-малко части, които са отпадъци. (възпроизвеждане на видеоклипа) Жизнен цикъл на OLED телевизор. Пиктограма на OLED телевизор показва, че той има по-малко слоеве. Пиктограма на OLED телевизор показва, че той отделя по-малко токсични вещества. Пиктограма на отпадъци показва, че при изхвърляне има по-малко части, които са отпадъци. (възпроизвеждане на видеоклипа)
*Сравнението е направено между LG LED и LG OLED телевизори.

Мислим за околната среда.

Конструкцията на LED и LG OLED панелите може да ви изненада. LED телевизорите използват задна подсветка и множество други слоеве, като флуоресцентен лист и комбиниран оптичен лист, за да създадат изображение. LG OLED панелите излъчват сами светлина. В резултат от това те нямат нужда от задна подсветка, допълнителни слоеве или частите, които задържат тези слоеве заедно. Затова, когато избираме да използваме OLED панели, ние допринасяме за опазването на околната среда.
Сравнение с цел показване на конструктивните разлики между LED, който има задна подсветка, и OLED, който няма такава. (възпроизвеждане на видеоклипа) Сравнение с цел показване на конструктивните разлики между LED, който има задна подсветка, и OLED, който няма такава. (възпроизвеждане на видеоклипа)
*Сравнението е направено между LG LED и LG OLED телевизори.

Конструкция, която е обмислена внимателно.

Между LED и LG OLED телевизорите има не само вътрешни разлики, а и външни. Ние обмисляме внимателно всеки аспект от конструкцията на нашите телевизори, затова използваме задни капаци предимно от метал вместо пластмасови. Използването на метал спомага за намаляване на емисиите от летливи органични съединения — веществата, които може да причинят замърсяване на въздуха на закрито и рак.
Снимка в близък план на задната страна на OLED C1, B1 и A1 с металния материал отстрани. Снимка в близък план на задната страна на OLED C1, B1 и A1 с металния материал отстрани.
*Сравнението е направено между LG LED и LG OLED телевизори.

Съвсем официално, LG OLED телевизорите са сертифицирани еко продукти.

Усилията на LG да направи OLED по-добри за вас и за околната среда получиха официално признание. Societe Generale de Surveillance (SGS), швейцарска мултинационална агенция за изпитвания, сертифицира LG OLED телевизорите и LG OLED панелите като екопродукти по много причини. Както телевизорите, така и панелите, не съдържат кадмий, производството им е по-ефективно, с по-малко части и с по-висока степен на рециклиране в сравнение с LED телевизорите. Освен това панелите са сертифицирани, тъй като не съдържат индиев фосфат. В тях също така не се използва пластмаса и забавител на горенето, така че имат по-малки емисии на химикали.
Лого на сертификата от SGS върху OLED панелите и OLED телевизорите. Лого на сертификата от SGS върху OLED панелите и OLED телевизорите.
*LG OLED телевизорите и панелите с изключение на LG OLED R получиха сертификати за екопродукт от SGS.

Показваме пътя към устойчивостта.

LG продължава да показва, че е глобален лидер на пазара на електроника, като приема екологичните и социалните предизвикателства, свързани с жизнения цикъл на продуктите, условията на работа, производствените процеси и рециклирането. Екологичното, социалното и корпоративното управление (ESG) са основните фактори, измерващи устойчивостта на дадена компания и социалното й въздействие. ESG рейтингите се получават на база на щателни годишни оценки на практиките на устойчивост и ефективност. На база на различни водещи ESG рейтинги, LG за девета поредна година е лидер в бранша по индексите Дау Джоунс за устойчивост (DJSI), съставка на серията индекси FTSE4Good, като освен това получи най-високи рейтинги от Ecovadis и MSCI.
Лого на индексите Дау Джоунс за устойчивост.Лого на FTSE4Good.Лого на рейтинга за устойчивост Еcovadis.Лого на рейтингите MSCI ESG. Лого на индексите Дау Джоунс за устойчивост.Лого на FTSE4Good.Лого на рейтинга за устойчивост Еcovadis.Лого на рейтингите MSCI ESG.

Посетете сайта за упълномощени онлайн търговци

Няма резултати, които да отговарят на въведените критерии.