Skip to Contents
Затвори

Поддръжка на продуктите

Получете помощ за продукт на LG

Проврете последната информация, свързана с продукта

49UM7390PLC
  • ТB/Аудио/Видео
  • Телевизори
  • 49UM7390PLC

49UM7390PLC

Ако се нуждаете от ремонт, изпратете онлайн заявка. Изискване на ремонт

Ръководства и & документи

За по-точна техническа информация относно характеристиките, спецификациите, инсталацията и работата на продукта на LG, вижте Ръководството na Потребителя и останалите документи, които се предлагат с продукта.

Ако нямате програма за преглед, щракнете върху връзката, за да изтеглите.

Софтуер и фърмуер

  • Софтуерна актуализация

    Софтуерните надграждания включват актуализации на драйвери на устройства и фърмуер само за посочени модели. Проверете ръководството на потребителя, за да определите дали продуктът поддържа софтуерни актуализации.

    SW File (Version 04.70.03) Detailed applicable model list : Please check with reference Tab exactly Справка

    Detailed applicable model list : Please check with reference Tab exactly

    * SW information 

    1. Improvement 
     1) Apple Airplay2 & HomeKit service 
     2) TV Voice assistant using mobile LG TV plus App 
     3) Adding Voice assistant feature in Netflix 
     4) Enhancement to Amazon Alexa service 
     5) Enhancement to Home Dashboard 

    2. Applicable model list
    55UM7510PLA
    65UM7510PLA
    55UM7610PLB
    65UM7610PLB
    55UM76107LB
    65UM76107LB
    55UM7660PLA
    65UM7660PLA
    43UM7500PLA
    50UM7500PLA
    43UM76007LB
    50UM76007LB
    49SM8200PLA
    55SM8200PLA
    65SM8200PLA
    49SM82007LA
    55SM82007LA
    65SM82007LA
    49SM8000PLA
    55SM8000PLA
    65SM8000PLA
    43UM7450PLA
    50UM7450PLA
    55UM7450PLA
    65UM7450PLA
    70UM7450PLA
    65UM7100PLA
    70UM7100PLA
    75UM7110PLB
    43UM7490PLC
    49UM7490PLC
    43UM74507LA
    50UM74507LA
    55UM74507LA
    65UM74507LA
    43UM71007LB
    49UM71007LB
    55UM71007LB
    60UM71007LB
    43UM7100PLB
    49UM7100PLB
    55UM7100PLB
    60UM7100PLB
    43UM7300PLB
    49UM7300PLB
    50UM7300PLB
    55UM7300PLB
    65UM7300PLB
    43UM7390PLC
    49UM7390PLC
    43UM7400PLB
    49UM7400PLB
    55UM7400PLB
    65UM7400PLB
    65UM7600PLB
    43UM7600PLB
    50UM7600PLB
    75UM7600PLB
    43UM7650PLAПомощна библиотека


    • Troubleshooting
    • Телевизори
    07/11/2016
    Какъв тип уред използвате?
    • Operation
    • Телевизори
    04/11/2016
    Мога ли да използвам продукти, различни от безжичен донгъл (AN-WF100)?
    • Troubleshooting
    • Телевизори
    28/10/2016
    Не мога да свържа безжично Media-Box.
    • Troubleshooting
    • Телевизори
    28/10/2016
    Картината е размазана.
    • Operation
    • Телевизори
    28/10/2016
    Искам да изтрия определен канал.