Skip to Contents
Затвори

Поддръжка на продуктите

Получете помощ за продукт на LG

Проврете последната информация, свързана с продукта

BD :BP55EB40 Blu-ray DVD
 • IT Продукти
 • Оптични устройства
 • BD :BP55EB40 Blu-ray DVD

BD :BP55EB40 Blu-ray DVD

Помощна библиотека


  • Installation
  • DVD/Blu-ray плейъри, Smart Box, Аудио
  07/11/2016
  Как да свържа телевизор с DVD_Bluray плейър?
  • Troubleshooting
  • DVD/Blu-ray плейъри, Smart Box, Аудио
  17/11/2016
  Картината спира при DVD възпроизвеждане
  • Troubleshooting
  • DVD/Blu-ray плейъри, Smart Box, Аудио
  17/11/2016
  След спиране на CD/DVD вратичката на диска не се отваря
  • Installation
  • DVD/Blu-ray плейъри, Smart Box, Аудио
  07/11/2016
  Как да свържа усилвател с DVD_Bluray плейър?
  • Troubleshooting
  • DVD/Blu-ray плейъри, Smart Box, Аудио
  07/11/2016
  Изображението спира, докато гледам видео от USB или DISC [CD&DVD&Bluray]