Skip to Contents
Затвори

Поддръжка на продуктите

Получете помощ за продукт на LG

Проврете последната информация, свързана с продукта

DP450P
  • ТB/Аудио/Видео
  • DVD/Blu-ray плейъри
  • DP450P

DP450P

Ръководства и & документи

За по-точна техническа информация относно характеристиките, спецификациите, инсталацията и работата на продукта на LG, вижте Ръководството na Потребителя и останалите документи, които се предлагат с продукта.

Ако нямате програма за преглед, щракнете върху връзката, за да изтеглите.

Помощна библиотека


    • Troubleshooting
    • DVD/Blu-ray плейъри, Smart Box, Аудио
    17/11/2016
    Искам да свържа аудио и видео
    • Troubleshooting
    • DVD/Blu-ray плейъри, Smart Box, Аудио
    17/11/2016
    Картината спира при DVD възпроизвеждане
    • Troubleshooting
    • DVD/Blu-ray плейъри, Smart Box, Аудио
    17/11/2016
    Не може да разпознае USB
    • Troubleshooting
    • DVD/Blu-ray плейъри, Smart Box, Аудио
    17/11/2016
    След спиране на CD/DVD вратичката на диска не се отваря
    • Troubleshooting
    • DVD/Blu-ray плейъри, Smart Box, Аудио
    17/11/2016
    Дистанционното управление не работи