Skip to Contents
Затвори

Поддръжка на продуктите

Получете помощ за продукт на LG

Проврете последната информация, свързана с продукта

FB164
 • ТB/Аудио/Видео
 • Аудио
 • FB164

FB164

Ръководства и & документи

За по-точна техническа информация относно характеристиките, спецификациите, инсталацията и работата на продукта на LG, вижте Ръководството na Потребителя и останалите документи, които се предлагат с продукта.

Ако нямате програма за преглед, щракнете върху връзката, за да изтеглите.

Софтуер и фърмуер

 • Софтуерна актуализация

  Софтуерните надграждания включват актуализации на драйвери на устройства и фърмуер само за посочени модели. Проверете ръководството на потребителя, за да определите дали продуктът поддържа софтуерни актуализации.

  Firmware update for FB164 (Ver:0911256/Date:2011.07.07) Справка

  Firmware update for FB164

  1.Upgrade to newest program

  2. Version : 0911256

  3. How to update DVD program 
     (1) Change the filename to download as "LG_(MODEL NAME)_(Version).ROM". 
         "[Both Upper and Lower case In filename is possible] .
     (2) Write the file to Root folder of the blank CD.
     (3) Insert the CD to the set. If you do that, download start automatically.
     (4) Progress rate of upgrading is displayed, and then open door when download is finished.
     (5) Remove the Disc.
     (6) Unplug the power cord and plug it back in. and then enter into system information.
     (7) Do power off.Помощна библиотека


  • Troubleshooting
  • Аудио
  12/12/2016
  Не мога да възпроизведа VCD
  • Troubleshooting
  • Аудио
  12/12/2016
  Лош прием на радиосигнал
  • Troubleshooting
  • Аудио
  12/12/2016
  Шум от радиото
  • Installation
  • Аудио
  12/12/2016
  Мога ли да свържа други високоговорители?
  • Troubleshooting
  • Аудио
  12/12/2016
  Не мога да свържа високоговорителите