Skip to Contents
Затвори

Поддръжка на продуктите

Получете помощ за продукт на LG

Проврете последната информация, свързана с продукта

FX166
 • ТB/Аудио/Видео
 • Аудио
 • FX166

FX166

Ръководства и & документи

За по-точна техническа информация относно характеристиките, спецификациите, инсталацията и работата на продукта на LG, вижте Ръководството na Потребителя и останалите документи, които се предлагат с продукта.

Ако нямате програма за преглед, щракнете върху връзката, за да изтеглите.

Софтуер и фърмуер

 • Софтуерна актуализация

  Софтуерните надграждания включват актуализации на драйвери на устройства и фърмуер само за посочени модели. Проверете ръководството на потребителя, за да определите дали продуктът поддържа софтуерни актуализации.

  Firmware update for FX166 (Ver:BD6.231.00/Date:2013.12.09) Справка

  Firmware update for FX166

  1.Update to newest firmware

  2. Version : BD6.231.00

  3. How to upgrade firmware   Firmware update for FX166 (Ver:BD6.212.00/Date:2013.01.03) Справка

  Firmware update for FX166

  1.Still Playing is happened because of High Bitrate in MADAGASCAR3 3D BD 
     - So improved by increasing loader Speed to 3500rpm.

  2. Version : BD6.212.00

  3. How to upgrade firmware 
     (1) Backend program should have two.
     (2) Each file name should be named LG_HB_6200M55.rom
     (3) Copy the file to the root folder of USB storage.
     (4) Change the HOME menu and Put the USB into the SET and push the enter key, 
        Then the upgrade process will be started with the upgrade information.
     (5) If the upgrade process is complete, the set will be rebooted with 'Complete' message  Firmware update for FX166/HX46R (Ver:H10LGS0607/Date:2012.07.09) Справка

  Firmware update for FX166/HX46R

  1. Update to newest firmware

  2. Firmware Version : H10LGS0607

  3. The way to update Loader Firmware with USB
  1) Copy 'H10LGS.ROM' File to USB.
  2) Power on the set and connect USB in the Home menu status and then you can see the update process.
  3) Press play button. ( Do not unplug USB until update is finished.)
  4) If update is finished, the power will turn off automatically and restart.
  5) Unplug the USB.Помощна библиотека


  • Troubleshooting
  • Аудио
  12/12/2016
  Не мога да възпроизведа VCD
  • Troubleshooting
  • Аудио
  12/12/2016
  Лош прием на радиосигнал
  • Troubleshooting
  • Аудио
  12/12/2016
  Шум от радиото
  • Installation
  • Аудио
  12/12/2016
  Мога ли да свържа други високоговорители?
  • Troubleshooting
  • Аудио
  12/12/2016
  Не мога да свържа високоговорителите