Skip to Contents
Затвори

Поддръжка на продуктите

Получете помощ за продукт на LG

Проврете последната информация, свързана с продукта

HXF2P50BC.CEH2STD
 • IT Продукти
 • Други продукти
 • HXF2P50BC.CEH2STD

HXF2P50BC.CEH2STD

Информация за гаранциите Труд 24 МЕСЕЦА / Части 24 МЕСЕЦА Още

Ръководства и & документи

За по-точна техническа информация относно характеристиките, спецификациите, инсталацията и работата на продукта на LG, вижте Ръководството na Потребителя и останалите документи, които се предлагат с продукта.

Ако нямате програма за преглед, щракнете върху връзката, за да изтеглите.
 • Ръководство на потребителя

  Ръководството за потребителя предлага информация за продукта.

Софтуер и фърмуер

 • Софтуерна актуализация

  Софтуерните надграждания включват актуализации на драйвери на устройства и фърмуер само за посочени модели. Проверете ръководството на потребителя, за да определите дали продуктът поддържа софтуерни актуализации.

  XF2 Firmware V4.10 Справка

  ◈ Firmware Upgrade

  - Improvement of DivX format files.


  ◈ Firmware Upgrade Mathod

  Step 1. Download file and unzip
       1.1 You should make a temporary folder, and please download a XF2_NTSC_V4.10.zip or XF2_PAL_V4.10.zip file.
       1.2. Please unzip/uncompress the XF2_NTSC_V4.10.zip or XF2_PAL_V4.10.zip file.
  Step 2. Connect the device to PC with USB Cable
  Step 3. Copy the firmware of BootCode to device.
       3.1. Go into the folder what you made.
       3.2 You can find two folders. One is XF2_BootCode and the other is XF2_Firmware.
           You must enter XF2_BootCode folder and copy files to device's root folder.
           (There are bootcode_updater, install, package_MP)
       3.3 Unplug device from PC.
  Step 4. First Upgrade (BootCode Upgrade)
       4.1 Set up the device with TV. (You can use HDMI or A/V Cable both of them are ok)
           Caution : Do not POWER ON the device
       4.2 Keep Pressing the power button over 5 seconds.
           Then the device will be power on and will be upgrade automatically.
       4.3 Then please wait 1~2 minute.
       4.4 Press one time power button to Power off and then remove all cables connection from it.
  Step 5. Copy main firmware to device
       5.1 Reconnect the device to the PC with USB Cable.
       5.2 Delete files(bootcode_updater, install, package_MP) in device under root folder.
       5.3 Enter the XF2_Firmware folder.
       5.4 Copy file, which name is Install, to device root foler.
       5.5 Unplug device from PC.
  Step 6. Second Upgrade (F/W Upgrade)
       6.1 Set up the device with TV. (You can use HDMI or A/V Cable both of them are ok)
           Caution : Do not POWER ON the device
       6.2 Keep Pressing the power button over 5 seconds.
           Then the device will be power on and will be upgrade automatically.
       6.3 10 or 20 seconds later, I am sure that you will show the upgrade message
           : If the process do normally you will see "Start Installation...." image.
             The installation will be done around 5 mins then main menu will be displayed.  XF2 Firmware V4.09 Справка

  Firmware Upgrade

  - It is an audio error improvement acid video repeatition play in a folder.

  - Improvement of no audio out at specific files.  XF2 firmware V4.06 Справка

  ◈ Firmware Upgrade

    - Improve system down in case of photo slideshow
    - Subtitle brightness improvement
    - Subtitle error improvement (SMI file)
    - "REC" folder erase


  ◈ Firmware Upgrade Mathod

  Step 1. Download file and unzip
       1.1 You should make a temporary folder, and please download a XF2_NTSC_V4.06.zip or XF2_PAL_V4.06.zip file.
       1.2. Please unzip/uncompress the XF2_NTSC_V4.06.zip or XF2_PAL_V4.06.zip file.
  Step 2. Connect the device to PC with USB Cable
  Step 3. Copy the firmware of BootCode to device.
       3.1. Go into the folder what you made.
       3.2 You can find two folders. One is XF2_BootCode and the other is XF2_Firmware.
           You must enter XF2_BootCode folder and copy files to device's root folder.
           (There are bootcode_updater, install, package_MP)
       3.3 Unplug device from PC.
  Step 4. First Upgrade (BootCode Upgrade)
       4.1 Set up the device with TV. (You can use HDMI or A/V Cable both of them are ok)
           Caution : Do not POWER ON the device
       4.2 Keep Pressing the power button over 5 seconds.
           Then the device will be power on and will be upgrade automatically.
       4.3 Then please wait 1~2 minute.
       4.4 Press one time power button to Power off and then remove all cables connection from it.
  Step 5. Copy main firmware to device
       5.1 Reconnect the device to the PC with USB Cable.
       5.2 Delete files(bootcode_updater, install, package_MP) in device under root folder.
       5.3 Enter the XF2_Firmware folder.
       5.4 Copy file, which name is Install, to device root foler.
       5.5 Unplug device from PC.
  Step 6. Second Upgrade (F/W Upgrade)
       6.1 Set up the device with TV. (You can use HDMI or A/V Cable both of them are ok)
           Caution : Do not POWER ON the device
       6.2 Keep Pressing the power button over 5 seconds.
           Then the device will be power on and will be upgrade automatically.
       6.3 10 or 20 seconds later, I am sure that you will show the upgrade message
           : If the process do normally you will see "Start Installation...." image.
             The installation will be done around 5 mins then main menu will be displayed.  XF2 Firmware V4.04 Справка

  ◈ Firmware Upgrade Mathod

  Step 1. Download file and unzip
       1.1 You should make a temporary folder, and please download a XF2_NTSC_V4.04.zip or XF2_PAL_V4.04.zip file.
       1.2. Please unzip/uncompress the XF2_NTSC_V4.04.zip or XF2_PAL_V4.04.zip file.
  Step 2. Connect the device to PC with USB Cable
  Step 3. Copy the firmware of BootCode to device.
       3.1. Go into the folder what you made.
       3.2 You can find two folders. One is XF2_BootCode and the other is XF2_Firmware.
           You must enter XF2_BootCode folder and copy files to device's root folder.
           (There are bootcode_updater, install, package_MP)
       3.3 Unplug device from PC.
  Step 4. First Upgrade
       4.1 Set up the device with TV. (You can use HDMI or A/V Cable both of them are ok)
           Caution : Do not POWER ON the device
       4.2 Keep Pressing the power button over 5 seconds.
           Then the device will be power on and will be upgrade automatically.
       4.3 Then please wait 1~2 minute.
       4.4 Press one time power button to Power off and then remove all cables connection from it.
  Step 5. Copy main firmware to device
       5.1 Reconnect the device to the PC with USB Cable.
       5.2 Delete files(bootcode_updater, install, package_MP) in device under root folder.
       5.3 Enter the XF2_Firmware folder.
       5.4 Copy file, which name is Install, to device root foler.
       5.5 Unplug device from PC.
  Step 6. Second Upgrade
       6.1 Set up the device with TV. (You can use HDMI or A/V Cable both of them are ok)
           Caution : Do not POWER ON the device
       6.2 Keep Pressing the power button over 5 seconds.
           Then the device will be power on and will be upgrade automatically.
       6.3 10 or 20 seconds later, I am sure that you will show the upgrade message
           : If the process do normally you will see "Start Installation...." image.
             The installation will be done around 5 mins then main menu will be displayed.


  ◈ Firmware Upgrade

    - Movie Repeat function add
    - Photo Slideshow noise improved
    - File information improved
    - Improvement of MOV file support  XF2 Firmware V4.01 Справка

  ◈ Firmware Upgrade Mathod

  Step 1. Download file and unzip
       1.1 You should make a temporary folder, and please download a XF2_NTSC_V4.01.zip or XF2_PAL_V4.01.zip file.
       1.2. Please unzip/uncompress the XF2_NTSC_V4.01.zip or XF2_PAL_V4.01.zip file.

  Step 2. Connect the device to PC with USB Cable

  Step 3. Copy the firmware of BootCode to device.
       3.1. Go into the folder what you made.
       3.2 You can find two folders. One is XF2_BootCode and the other is XF2_Firmware.
           You must enter XF2_BootCode folder and copy files to device's root folder.
           (There are bootcode_updater, install, package_MP)
       3.3 Unplug device from PC.

  Step 4. First Upgrade
       4.1 Set up the device with TV. (You can use HDMI or A/V Cable both of them are ok)
           Caution : Do not POWER ON the device
       4.2 Keep Pressing the power button over 5 seconds.
           Then the device will be power on and will be upgrade automatically.
       4.3 Then please wait 1~2 minute.
       4.4 Press one time power button to Power off and then remove all cables connection from it.

  Step 5. Copy main firmware to device
       5.1 Reconnect the device to the PC with USB Cable.
       5.2 Delete files(bootcode_updater, install, package_MP) in device under root folder.
       5.3 Enter the XF2_Firmware folder.
       5.4 Copy file, which name is Install, to device root foler.
       5.5 Unplug device from PC.

  Step 6. Second Upgrade
       6.1 Set up the device with TV. (You can use HDMI or A/V Cable both of them are ok)
           Caution : Do not POWER ON the device
       6.2 Keep Pressing the power button over 5 seconds.
           Then the device will be power on and will be upgrade automatically.
       6.3 10 or 20 seconds later, I am sure that you will show the upgrade message
           : If the process do normally you will see "Start Installation...." image.
             The installation will be done around 5 mins then main menu will be displayed.


  ◈ Firmware Upgrade

  ◈ Firmware Upgrade
    - TV compatibility improved
    - Subtitle improved
    - A soundless improvement of AC3 audio codec
    - BD ISO readability improved  XF2 Firmware V3.24 Справка

  XF2 Firmware V3.24

   - Hide system file
   - Delete arrow mark for user guidance in folder
   - Add polish character in Popup Menu
   - Music Screen Saver Behavior Modified
   - Fixed FF/REW function in some of MKV files
   - Fixed ID3 tag problem in MP3
   - Fixed SMI subtitle issue
     Case 1 : Incomplete SMI header causes subtitle file no found
     Case 2 : UTF16 encoded in file will cause wrong character showingПомощна библиотека


  • Troubleshooting
  • Аксесоари за мобилни телефони, Аудио, Домашно кино, Други продукти, Климатична техника, Оптични устройства, Помпи Въздух-Вода, Професионални монитори
  17/11/2016
  Лошо качество на принтираната картина
  • Troubleshooting
  • Cloud Monitor, Други продукти, Монитори, Професионални монитори
  01/06/2015
  Няма картина, неясни картина/звук, мигащ екран
  • Troubleshooting
  • Cloud Monitor, Други продукти, Монитори, Професионални монитори
  01/06/2015
  Снимки, видео и аудио не могат да бъдат възпроизведени от usb вход
  • Troubleshooting
  • Cloud Monitor, Други продукти, Монитори, Професионални монитори
  01/06/2015
  USB портът не работи
  • Troubleshooting
  • Cloud Monitor, Други продукти, Монитори, Професионални монитори
  01/06/2015
  Защо мониторът не се включва?