Помощна библиотека

Тема

 • Document Contents
  откриване на неизправности
  [Пералня] IE Код за грешка 2
  IE Код загрешка 2ПричинаB мястото на свръзване на водоснабдяващия маркуч има филтър. Неговата основнафункция е да филтрира входящата вода.Подаването на вода няма да е правилно, ако този участък е запушен. Затворетекрана на водата и извадете...
 • Document Contents
  откриване на неизправности
  Няма картина, неясни картина/звук, мигащ екран
  Няма картина, неясни картина/звук, мигащ екран■ Симптом - Липсата на картина, неясни картина/звук или мигащ екран може да се появи,когато мониторът е свързан с компютър чрез Mini DisplayPort кабел.■ Проверка - Използвайте предоставения с пр...
 • Document Contents
  продукта
  Мога ли да обновя софтуера на телефона си безжично? (FOTA- Firmware Over The Air)
  Мога ли да обновя сефтуера на телефона си безжично? (FOTA- Firmware Over TheAir) Симптом ■ Ако имате софтуерен проблем (отнасящ се към следния списък съссимптоми), моля, обновете софтуера на телефона с най-новата версия през FOTA(Firmware O...
 • Document Contents
  откриване на неизправности
  USB портът не работи
  ■ Симптом - USB портът не разпознава устройство.■ Проверка - Проверете дали устройставата са свързани с A-B USB 3.0 кабел.■ Решение - Използвайте осигурения A-B USB 3.0 кабел, осигурен за свързване на монитора скомпютър. USB 2.0 кабел не мо...
 • Document Contents
  откриване на неизправности
  Снимки, видео и аудио не могат да бъдат възпроизведени от usb вход
  ■ Симптом - Снимки, видео и аудио не могат да бъдат възпроизведени от usb вход■ Решение - Usb входът е хъб и не поддържа възпроизвеждане на снимки, видео и аудио. В usb входа могат да бъдат свързвани клавиатури, мишки и usb флашпамет.
 • Document Contents
  откриване на неизправности
  Какво е PBP?
  PBP е съкращение на Picture by Picture.Към устройставата, които поддържат тази функция (напр. 29EA93), може да сесвържат две устройства едновременно. Например един BD плеър и един компютър илидва компютъра. Така имате възможност за едноврем...
Вижте повече