Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

[TV] Използване на настройките за звук (SmartTV)

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Телевизори
  • Последно актуализирани 05/09/2014

 

Използване на Настройки за звук (SmartTV)

 

Smart бутон  è Настройкиè Звук è Настройка за звук

 

Aналогов изкл. 

[В зависимост от типа]

В зависимост от свързания към телевизора уред ,може да се избере меню Слушалки или Външни говорители (Aудио изкл.)

Баланс

-Настройки ляв/десен баланс.

Sound Optimizer

[В зависимост от типа]

-Оптимален звук за индивидуална настойка.

Нормален

  - Нормален режим на звука.

Вид на конзолата за стена

  - Оптимален режим на звука при инсталиран на стената телевизор.

Тип на стойката

  - Оптимален звук за телевизор на стойка.

 

 

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500