Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

[Телевизор] Настройка съотношението на картина (SmartTV)

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Телевизори
  • Последно актуализирани 19/09/2014

 

Настройка на съотношение на картина (SmartTV)

 

 è è Картинаè Съотношение

 

16:9

  - Оразмерява изображението съгласно ширината на екрана.

 

Без изрязване

  - Показва изображението в оригинален размер, без да изрязва краищата му. Забележка: Функцията е налична в режим DTV/HDMI/Component (над 720p).

 

Широк

  - Когато телевизорът приема широкоекранен сигнал, потребителят може да настрои картината хоризонтално или вертикално
за да запълни целия екран със запазено съотношене. В този режим устройството възпроизвежда без изкривяване 4:3 и 14:9 видео формати през DTV вход. Функцията е достъпна в аналогов/DTV/AV/Scart режим.

 

Оригинална

  - Ако телевизорът приема широкоекранен сигнал, форматът на изображението се променя автоматично според приетия сигнал .

 

4:3

  - Оразмерява картината според предишния 4:3 стандарт.

 

14:9

  - При формат на картината 14:9 или при обикновена телевизионна програма в режим 14:9 се постига най-добро качество на картината. Картината с формат 14:9 се появява като картина в  4:3, удължена вертикално.

 

Удължена

  - Промяна на размера на изображението според широчината на екрана Възможно е устройството да изреже горната или долната част на картината.

 

Кино

  - С опцията Кино картината може да бъде уголемена до правилното съотношение (съотношението на Кино е 2.35:1).

 

- Настройките могат да се различават при различни модели и държави.
- Моля, внимавайте на екрана да не остава неподвижно изображение или образ в режим 4:3 за по-дълъг период от време. В противен случай може  да се получи ефект на прогаряне на изображението.
- Входният сигнал може да е различен от настройките на телевизора.
- През вход HDMI-PC може да се използва само 4:3 и 16:9 съотношение на картината.

 

 

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500