Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

[Телевизор] Използване на режим на звука (Смарт телевизор)

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Телевизори
  • Последно актуализирани 19/09/2014
 
Използване на режим на звука (SmartTV)
 
 
Smart бутон  è Настройки è Звук è Режим на звука

Оптимизира звука на телевизора за избрания режим на звука.

 

Стандартен

  - Подходящ за всички видове видео.

 

Музика/Кино/Спорт/Игра 

- [В зависимост от модела] Настройва звук, оптимизиран за определен жанр.


Потребителска настройка 

- Регулира звука на ниво по Ваш избор с помощта на Потребителски EQ.

 

 

Финна настройка силата на звука

 

Smart бутон  è Настройки è Звук è Режим на звука èПотребителски EQ

 

Най-напред се настройва Режим на звука на Потребителски EQ.

 

100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz

  - Настройване на еквалайзера (EQ) с ръчно задаване честотите на звука.

 

Нулиране

  - Нулира стойностите на еквалайзера, зададени от потребителя.

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500