Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

[Телевизор] Синхронизиране на аудио с видео (Смарт телевизор)

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Телевизори
  • Последно актуализирани 19/09/2014

 

Синхронизиране на аудио с видео (Смарт телевизор)
 

 

Смарт бутон  èНастройкиè Звук è AV синхронизиране

Веднага синхронизира аудио и видео, ако не съответстват помежду си. Ако настроите  AV синхронизиране да е Вкл., можете да коригирате извеждания сигнал (високоговорителите на телевизора или SPDIF) съобразно образа на екрана.

 

TV високоговорители

  - Настройва синхронизацията на звука от вътрешните TV високоговорители.

Бутонът „-” усилва скоростта на извеждане на звука, докато бутонът „+” я прави по-слаба от стойността по подразбиране.

 

Външни високоговорители 

 - Настройва синхронизацията на звука от външните високоговорители, свързани с цифровите аудио конектори.

Бутонът „-” усилва скоростта на извеждане на звука, докато бутонът „+” я прави по-слаба от стойността по подразбиране.

 

Az LG аудио устройства са поддържани само при модели с цифров оптичен порт.

 

Байпас

  - Извеждане на излъчваните сигнали или звук от външно устройство без забавяне на звука. Възможно е звукът да се появи преди видео сигнала, тъй като обработката на входящия видео сигнал в телевизора изисква време.

 

 

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500