Skip to Contents
Затвори

Помощна библиотека

Намерете информация за продукт на LG

Научете относно инсталирането на продукти, поддръжка и отстраняване на неизправности като използвате опциите ни за търсене.

[Телевизор] Система заключване

  • Други
  • Други
  • Troubleshooting
  • Телевизори
  • Последно актуализирани 19/09/2014
 
Система заключване
 
 

Смарт бутон  è Настройки è Заключване è Система заключване

Позволява достъп само до някои програми, блокирайки канали и външно съдържание.

 

Блокиране на програма

  - Блокирате програмите, които съдържат неподходящо за деца съдържание Програмите могат да бъдат избрани, но екранът ще остане празен, а звукът изключен. За да гледате заключен канал, въведете паролата.

 
Родителски контрол

  - Тази функция работи в съответствие с информацията от излъчвания канал (възрастово ограничение). Ако сигналът не разполага с точна информация, функцията не е активна. 

       

Блокиране на вход
  - Блокира подаваното съдържание.
 
Блокиране на приложения
  - Блокира избраните приложения.
 
 

Обратна връзка за статията

Q1. Като цяло колко сте доволни от полезността на тази информация?
Q1-1. Защо не сте доволенот ползата от тази информация?

Оставащи знаци: 500 / 500